Lý thuyết đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) - Lịch sử 7


Lý thuyết đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)

BÀI 10. ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH VÀ TIỀN LÊ (968-1009)

1. Công cuộc xây dựng chính quyền và bảo vệ đất nước thời Đinh Tiền Lê

a. Chính quyền thời Đinh

b. Cuộc kháng chiến chống Tống 

c. Chính quyền thời Tiền Lê

2. Đời sống xã hội và văn hóa thời Đinh-Tiền Lê


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí