Lý thuyết bài 17: Một số chức năng khác trang 114 SGK Tin học 10


Với định dạng kiểu này có hai dạng: liệt kê và đánh số thứ tự hay ta gọi là điền các dấu hình tròn hay số tự động ở đầu mỗi đoạn.

1. Định dạng kiểu danh sách (Bullets and Numbering)

- Với định dạng kiểu này có hai dạng: liệt kê và đánh số thứ tự hay ta gọi là điền các dấu hình tròn hay số tự động ở đầu mỗi đoạn.

- Có hai cách để định dạng kiểu danh sách:

Cách 1: Dùng lệnh Format/Bullets and Numbering... Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện.

Cách 2: Sử dụng các nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên thanh công cụ định dạng.

2. Ngắt trang thủ công và đánh số trang

a) Ngắt thủ công

Các bước thực hiện:

Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang;

Chọn lệnh Insert/Break... Trong hộp thoại Page break/Break.

- Chọn OK.

b) Đánh Số trang

Để đánh số trang ta thực hiện theo trình tự sau:

- Nhấp chọn menu Insert/Page Numbers. Hộp thoại Page Numbers xuất hiện và xử lí hộp thoại.

- Trong hộp Position/Page Numbers, chọn vị trí của số trang: ở đầu (Header) hoặc ở cuối (Footer);

- Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề số trang: căn trái (Left), ở giữa (Center) hoặc căn phải (Right);

- Chọn (hoặc bỏ chọn) Show number on first page để hiển thị (hoặc không hiển thị) số trang ở trang đầu tiên.

3. In văn bản

a) Xem văn bản trước khi in

Để xem văn bản trước khi in ta sử dụng một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng lệnh File/Print Privew;

Cách 2. Nhấp chuột lên biểu tượng Print Privew trên thanh công cụ chuẩn.

b) In văn bản

Ta thực hiện lệnh in văn bản bằng một trong các cách sau.

Cách 1: Sử dụng lệnh File/Print...Hộp thoại Print xuất hiện.

Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P. Hộp thoại Print xuất hiện.

Cách 3: Nhấp chuột lên biểu tượng Print thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ văn bản.


Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí