Câu 4 trang 118 SGK Tin học 10


Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

Đề bài

Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

Lời giải chi tiết

Những ưu và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in :

- Ưu điểm: Khi sử dụng nút lệnh biểu tượng máy in thì có ưu điểm là đơn giản và nhanh bởi vì toàn bộ văn bản sẽ được in ra ngay lập tức (số lượng chỉ là m bản), hệ thống không đòi hỏi thêm thông tin gì nữa.

- Nhược điểm: Cách in này không linh hoạt ở chỗ không chọn được các tham số in như : chọn máy in khác máy in ngầm định; chỉ in một số trang nào đó; hơn một bản;...và nhiều tham số khác.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 22 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí