Listening – Review – Unit 2. School - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Listening – Review – Unit 2. School - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).

(Em sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Em sẽ nghe mỗi đoạn hội thoại hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi bài hội thoại. Với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C).)


Example:

0. What subject does Sally like? => C

(Sally thích môn học nào? => C. Toán)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài nghe:

0. What subject does Sally like?

Mark: What subjects do you like, Sally?

Sally: I really like math. I think I'm good with numbers.

The answer is "math," so there is a tick in Box C.

1. What club does Sally want to sign up for?

Mark: Why don't you join the tennis club?

Sally: No, I don't like outdoor activities.

Mark: Do you like doing arts and crafts?

Sally: Yes, I do. I think I'll sign up for arts and crafts club.

2. What's Mark's favorite subject?

Sally: What's your favorite subject, Mark?

Mark: Well, I like lots of subjects, but my favorite's music.

Sally: Yeah, I like music, too.

3. What club will Mark sign up for?

Sally: There's a book club. Do you like reading books?

Mark: Yes, I do.

Sally: Why don't you sign up for it?

Mark: Yes, good idea.

4. What subject does Mark not like?

Sally: Do you like biology, Mark?

Mark: Yes, I do. I love it.

Sally: How about physics?

Mark: No, I don't like physics. I don't understand it.

5. What outdoor activity does Sally like?

Mark: Do you like tennis, Sally?

Sally: No, I don't

Mark: Do you like any sports?

Sally: Yes, I do. I like soccer.

Tạm dịch:

0. Sally thích môn học nào?

Mark: Bạn thích môn học nào, Sally?

Sally: Mình thực sự thích toán học. Mình nghĩ tôi giỏi với những con số.

Câu trả lời là "toán học", vì vậy sẽ có một đánh dấu vào ô C.

1. Câu lạc bộ nào Sally muốn đăng ký?

Mark: Tại sao bạn không tham gia câu lạc bộ quần vợt nhỉ?

Sally: Không, mình không thích các hoạt động ngoài trời.

Mark: Bạn có thích làm đồ thủ công mỹ nghệ không?

Sally: Vâng, mình có. Mình nghĩ tôi sẽ đăng ký câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ.

2. Môn học yêu thích của Mark là gì?

Sally: Môn học yêu thích của bạn là gì, Mark?

Mark: À, mình thích rất nhiều môn học, nhưng mình thích nhất là âm nhạc.

Sally: Ừm, mình cũng thích âm nhạc.

3. Mark sẽ đăng ký câu lạc bộ nào?

Sally: Có một câu lạc bộ sách. Bạn có thích đọc sách không?

Mark: Vâng, mình có.

Sally: Tại sao bạn không đăng ký nó nhỉ?

Mark: Ừm, ý kiến hay đó.

4. Môn học nào mà Mark không thích?

Sally: Bạn có thích sinh học không, Mark?

Mark: Vâng, mình có. Mình thích nó.

Sally: Còn vật lý thì sao?

Mark: Không, mình không thích vật lý. Mình không hiểu nó.

5. Sally thích hoạt động ngoài trời nào?

Mark: Bạn có thích quần vợt không, Sally?

Sally: Không, mình không.

Mark: Bạn có thích môn thể thao nào không?

Sally: Vâng, mình có. Mình thích bóng đá.

Lời giải chi tiết

1. B

2. A

3. A

4. B

5. A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí