Khám phá trang 24 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Khám phá trang 24

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vận động và cảm thụ âm thanh đi lên - đi xuống

Câu 2

Khám phá và nhận biết chuỗi âm thanh đi lên - đi xuống


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu