Đọc nhạc trang 27 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đọc nhạc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Luyện tập mẫu 5 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

 

Câu 2

Đọc mẫu tiết tấu

Câu 3

Thực hành đọc nhạc theo mẫu

Phương pháp giải:

Dựa vào các kí hiệu nốt nhạc bàn tay tương ứng với các nốt nhạc

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu