Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tạo một mẫu đọc nhạc theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay với các yêu cầu sau:

a)      5 âm thanh đi lên

b)      5 âm thanh đi xuống

c)      5 âm thanh đi lên và đi xuống

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sắp xếp 5 nốt theo thứ tự từ thấp lên cao

b) Sắp xếp 5 nốt theo thứ tự từ cao xuống thấp

c) Sắp xếp 5 nốt từ thấp đến cao rồi xuống thấp

Lời giải chi tiết

a) 

b) 

c) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu