Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu và thực hiện mẫu vận động cơ thể sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tiết tấu và vận động cơ thể như trên

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu