Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu, sau đó gõ song loan theo các mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu