Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhạc cụ nào dưới đây có thể tạo ra âm thanh đi lên – đi xuống?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các âm thanh phát ra từ các nhạc cụ

Lời giải chi tiết

Trong các nhạc cụ trên, nhạc cụ có thể tạo ra âm thanh đi lên – đi xuống là: đàn ghi-ta và đàn phím


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu