Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết

Bình chọn:
3.6 trên 43 phiếu

Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết

Kể tên một số cây hoặc con vật có thể sống ở xứ lạnh hoặc xứ nóng mà bạn biết.

Trả lời:

Ở xứ lạnh: cây thông, gấu bắc cực, chim cánh cụt,..

Ở xứ nóng: xương rồng, lạc đà, ...

Các bài liên quan: - Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống