Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?

Bình chọn:
3.8 trên 30 phiếu

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?

Trả lời:

Nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm, gió sẽ ngừng thổi. Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. Khi đó nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

Các bài liên quan: - Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống