Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 8 trang 13 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp nhờ phương pháp chưng cất. Ngoài ra, ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp

Lời giải chi tiết

- Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp nhờ phương pháp chưng cất.

- Ngoài ra, ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí