Hoạt động 5 trang 11 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 5 trang 11 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Hãy điền các từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, hình dáng trạng thái của chất, thực hành thí nghiệm)

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được............................................

Dùng dụng cụ đo mới xác định được....................................................của chất.

Còn muốn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải.............................................................

Lời giải chi tiết

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được một số tính chất bề ngoài của nó.

Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của chất.

Còn muốn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí