Hát Em học nhạc trang 54 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em có những niềm vui nào khi học âm nhạc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu cảm nghĩ của em

Lời giải chi tiết

Bài hát: Em học nhạc

Khi học âm nhạc, em được tập hát, nghe nhạc, học nhạc cụ, vận động cơ thể.... cùng cô và các bạn. Em rất vui khi học âm nhạc.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Vui cùng âm nhạc