Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 57 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sáng tạo hai mẫu tiết tấu, sau đó thực hiện vận động cơ thể với các động tác sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sáng tạo tiết tấu rồi ghép với các động tác vận động cơ thể

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Vui cùng âm nhạc