Đọc nhạc trang 55 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đọc nhạc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Luyện tập mẫu 6 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay có sử dụng nốt Đố

Ví dụ:

Phương pháp giải:

Sử dụng nốt Đố

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đọc mẫu tiết tấu

Câu 3

Thực hành đọc nhạc theo mẫu


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Vui cùng âm nhạc