Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 57 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sáng tạo hai mẫu tiết tấu, sau đó thực hiện gõ tiết tấu bằng nhạc cụ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sáng tạo tiết tấu rồi gõ tiết tấu bằng nhạc cụ trên

Lời giải chi tiết

Mẫu 1:

Mẫu 2:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Vui cùng âm nhạc