Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 57 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện loại trò chơi dân gian Chi chi chành chành với các bạn

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 8: Vui cùng âm nhạc