Grammar – Review – Unit 5. Around town – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar – Review – Unit 5. Around town – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Grammar

Fill in the blanks with the words from the box.

(Điền vào các chỗ trống với các từ trong khung.)

an                      this                    it                       those                   some (x2)

 1. Would you like a cookie or an apple?

(Bạn muốn một cái bánh cookie hay một quả táo?)

2. That is a really nice sweater. Do you have ___________ in blue?

3. These shoes are too expensive. How much are ___________ shoes over there?

4. We've got juice and milk. Which would you like? - I'd like ___________ milk, please.

5. Do you like ___________ hat here, or that hat over there?

6. I'd like a hamburger and ___________ orange juice, please

7. These T-shirts are great. Where can I try ___________ on?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- mạo từ “an” + danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm.

- those + danh từ số nhiều

- some + danh từ không đếm được

- it: nó (đại từ số ít đóng vai trò tân ngữ)

- them: chúng (đại từ số nhiều đóng vai trò tân ngữ)

Lời giải chi tiết

2. it

3. those

4. some

5. this

6. some

7. them

2. That is a really nice sweater. Do you have it in blue?

(Đó là một chiếc áo len thực sự đẹp. Bạn có nó màu xanh lam không?)

3. These shoes are too expensive. How much are those shoes over there?

(Đôi giày này quá đắt. Đôi giày đó bao nhiêu?)

4. We've got juice and milk. Which would you like? - I'd like some milk, please.

(Chúng tôi có nước trái cây và sữa. Bạn thích cái gì? - Tôi muốn một ít sữa, làm ơn.)

5. Do you like this hat here, or that hat over there?

(Bạn thích cái mũ này ở đây, hay cái mũ kia?)

6. I'd like a hamburger and some orange juice, please.

(Tôi muốn một cái bánh hamburger và một ít nước cam, làm ơn.)

7. These T-shirts are great. Where can I try them on?

(Những chiếc áo phông này rất tuyệt. Tôi có thể thử chúng ở đâu?)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí