Grammar – Review – Unit 4. Festivals and free time – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar – Review – Unit 4. Festivals and free time – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Grammar

Write sentences using the words below.

(Viết các câu sử dụng các từ bên dưới.)

1. We/decorate/houses/Halloween.

We decorate our houses for Halloween.

(Chúng tôi trang trí nhà cho lễ Halloween.)

2. John/sometimes/play video games/his friends/after school.

______________________

3. fashion show/start/8 p.m.

______________________

4. How/people/prepare/Christmas?

______________________

5. How/often/you/go shopping?

______________________

6. bus/leave/10a.m.

______________________

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thì hiện tại đơn:

- Dạng khẳng định: S + V(s/es)

- Dạng câu hỏi: Wh-word + do/does + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết

2. John sometimes plays video games with his friends after school.

(John thỉnh thoảng chơi trò chơi điện tử với bạn bè sau giờ học.)

3. The fashion show starts at 8 p.m.

(Buổi biểu diễn thời trang bắt đầu lúc 8 giờ tối.)

4. How do people prepare for Christmas?

(Mọi người chuẩn bị cho Giáng sinh như thế nào?)

5. How often do you go shopping?

(Bạn thường đi mua sắm bao lâu một lần?)

6. The bus leaves at 10 a.m.

(Xe buýt khởi hành lúc 10 giờ sáng.)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí