Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Review - Unit 4: Festivals and free time

Grammar – Review – Unit 4. Festivals and free time – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Đề bài

Grammar

Write sentences using the words below.

(Viết các câu sử dụng các từ bên dưới.)

1. We/decorate/houses/Halloween.

We decorate our houses for Halloween.

(Chúng tôi trang trí nhà cho lễ Halloween.)

2. John/sometimes/play video games/his friends/after school.

______________________

3. fashion show/start/8 p.m.

______________________

4. How/people/prepare/Christmas?

______________________

5. How/often/you/go shopping?

______________________

6. bus/leave/10a.m.

______________________

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thì hiện tại đơn:

- Dạng khẳng định: S + V(s/es)

- Dạng câu hỏi: Wh-word + do/does + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết

2. John sometimes plays video games with his friends after school.

(John thỉnh thoảng chơi trò chơi điện tử với bạn bè sau giờ học.)

3. The fashion show starts at 8 p.m.

(Buổi biểu diễn thời trang bắt đầu lúc 8 giờ tối.)

4. How do people prepare for Christmas?

(Mọi người chuẩn bị cho Giáng sinh như thế nào?)

5. How often do you go shopping?

(Bạn thường đi mua sắm bao lâu một lần?)

6. The bus leaves at 10 a.m.

(Xe buýt khởi hành lúc 10 giờ sáng.)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài