Grammar – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Grammar – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


 

Boy: What will you do if the weather’s bad?

(Bạn sẽ làm gì nếu thời tiết xấu?)

 

Girl: If the weather’bad, I’ll watch a ballet at La Scala Opera House.

(Nếu thời tiết xấu, tôi sẽ xem vở múa ba lê ở nhà hát La Scala.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Fill in the blank with the correct form of the verb.

(Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.)

Lời giải chi tiết:

1. If I have time, I will go to  the opera house.

(Nếu có thời gian, tôi sẽ đến nhà hát opera.)

2. If the weather is cold, I will watch kabuki at the Kabukiza Theater.

(Nếu thời tiết lạnh, tôi sẽ xem kabuki ở Nhà hát Kabukiza.)

3. I will not go to Ueno Park if it is freezing.

(Tôi sẽ không đến công viên Ueno nếu trời đóng băng.)

4. If I have time, I will visit the Imperial Palace.

(Nếu có thời gian, tôi sẽ đến thăm Cung điện hoàng gia.)

5. If the museum is closed, I will visit Sensoji Temple.

(Nếu bảo tàng đóng cửa, tôi sẽ đến thăm chùa Sensoji.)

6. If I don’t have any money, I will not go to Tokyo Tower.

(Nếu tôi không có tiền, tôi sẽ không đến Tháp Tokyo.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Look at the Mary’s plan and write sentence.

(Nhìn vào kế hoạch của Mary và viết thành câu.)

Lời giải chi tiết:

1. If it rains, Mary will go to café.

(Nếu trời mưa, Mary sẽ đi café.)

2. If the museum is busy, Mary will go to cathedral.

(Nếu bảo tàng quá đông, Mary sẽ đến nhà thờ lớn.)

3. If the opera house is closed, Mary will go to tower.

(Nếu nhà hát opera đóng cửa, Mary sẽ lên tháp.)

4. If the palace is busy, Mary won’t go.

(Nếu cung điện quá đông, Mary sẽ không đi.)

5. If Mary has time, she will go to old bridge.

(Nếu Mary có thời gian, cô ấy sẽ đi đến cây cầu cũ.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Now, practice saying the sentences with your partner.

(Bây giờ, hãy thực hành những câu trên với bạn của mình.)


Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí