Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 9: Houses in the future

Writing – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Choose four of the things you talked about in Speaking and note them down.

(Chọn 4 thứ bạn nói về ở bài Nói và ghi lại dưới đây)

Four different things about life on the Moon

Life on the Moon

Sleep

Life will be different on the Moon. I might sleep on the sleeping bags and eat dried food. I have to wear spacesuit instead of casual clothes. I also use special toilet. Living on the Moon is different.

Food

Toilet

Clothes

b

b. Now, write a paragraph about life on the Moon using your note. Write 50 to 60 word.

(Bây giờ hãy viết một đoạn văn về cuộc sống ở trên mặt trăng sử dụng ghi chú của bạn. Viết từ 50-50 từ)

Lời giải chi tiết:

Life will be different on the Moon. I might sleep on the sleeping bags and tie it to the wall so I don’t float around. I have to eat dried food. I also have to wear spacesuit instead of casual clothes. I use special toilet. Living on the Moon is different.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 9: Houses in the future