Useful Language – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Useful Language – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


Tokyo is the most populated city in Japan.

(Tokyo là thành phố đông dân nhất ở Nhật Bản.)

Utashinai is the smallest city in Japan.

(Utashinai là thành phố nhỏ nhất ở Nhật Bản.)


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí