Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 9: Houses in the future

Reading – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Reading – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Read the article and fill the blank.

(Đọc bài sau và điền vào ô trống)

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc: 

Cuộc sống của những phi hành gia thì rất là khác ở trên trạm không gian. Họ không thể tắm vì không có trọng lực và mọi thứ đều bay lơ lửng trên không trung. Những phi hành gia phải sử dụng xà phòng và giấy ướt. Họ cũng phải sử dụng nhà vệ sinh đặc biệt.

Bữa ăn cũng rất khác so với ở nhà. Những phi hành gia phải ăn thức ăn khô ở trong túi và ngủ trong túi ngủ mỗi khi mệt. Họ sẽ treo túi ngủ lên tường vì vậy họ sẽ không trôi lơ lửng xung quanh. Cuộc sống ở trên trạm không gian thì không hề giống với Trái Đất.

Lời giải chi tiết:

1. Gravity

2. Astronauts

3. Float

b

b. Read and answer the questions

(Đọc và trả lời câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

1. Why can’t Astronauts shower in space?

(Tại sao những nhà phi hành vũ trụ không thể tắm trpng không gian)

Because there is no gravity in space

2. How do the astronauts clean themselves in space?

(Những nhà phi hành gia vệ sinh cơ thể họ như thế nào)

Họ use soap, wet tower and special toilet.

3. What do they eat in space?

(Họ ăn gì trong không gian?)

They eat dried food in bags.

4. Why do astronauts tie their sleeping bags to the wall?

(Tại sao những nhà phi hành gia lại treo túi ngủ của họ lên tường?)

Because they don’t float in space

5. Who was the first VietNamese person to go to space?

(Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào không trung?)

Phạm Tuân

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 9: Houses in the future