Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 9: Houses in the future

Pronunciation – Lesson 2 - Unit 9. Houses in the Future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – Lesson 2 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the /t/ sound. 

(Tập trung vào âm /t/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào chữ cái gạch chân.)


printer             computer             robot

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


d

Video hướng dẫn giải

d. Read the word with the correct sound with your patner.

(Đọc những từ với âm đúng với bạn của mình.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.