Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 8: The World around Us

Pronunciation – Lesson 2 - Unit 8. The World around Us – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – Lesson 2 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Focus on the /oʊ/sound.

(Tập trung vào âm /oʊ/.)

b

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Lắng nghe những từ dướ iđay và tập trung vào chữ cái được gạch chân.)


soap        pillow       phone


c

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


d

d. Read the words with the correct sound to a patner.

(Đọc những từ có âm đúng với 1 người bạn.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 2 - Unit 8: The World around Us