Practice - Lesson 1 - Unit 9. Houses in the Future - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Practice – Lesson 1 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành đoạn hội thoại. Đỏi vai và lặp lại.)

Emma: Where do you think people will live in the future?

(Bạn nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu trong tương lai?)

Mark: I think a lot of people will live in megacities.

(Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ sống trong các siêu đô thị.)

Emma: Anywhere else?

(Còn ở đâu nữa không?)

Mark: I think some people will live in homes on the sea.

(Tôi nghĩ một số người sẽ sống trong những ngôi nhà trên biển.)

Emma: What do you think homes will be like?

(Bạn nghĩ những ngôi nhà sẽ như thế nào?)

Mark: I think they will be smart homes.

(Tôi nghĩ chúng sẽ là những ngôi nhà thông minh.)

Emma: Sorry, I don't understand.

(Xin lỗi, tôi không hiểu.)

Mark: You know. Computers will control things in smart homes.

(Bạn biết đấy. Máy tính sẽ điều khiển mọi thứ trong ngôi nhà thông minh.)

Where?

- under the sea

(dưới biển)

- by rivers

(gần sông)

- in cities in the sky

(thành phố trên bầu trời)

- underground

(dưới lòng đất)

What/like?

- smart homes

(nhà thông minh)

-eco-friendly home

(nhà thân thiện với môi trường)

- earthscrapers

(thành phố ngầm)

b

Video hướng dẫn giải

b. Practice the conversation with your own ideas.

(Thực hành đoạn hội thoại với ý tưởng của mình.)

Lời giải chi tiết:

A: Where do you think people will live in the future? 

(Bạn nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu trong tương lai?)

B: I think people will live in the earthscraper. 

(Tôi nghĩ mọi người sẽ sống trong thành phố ngầm.)

A: Anywhere else? 

(Còn nơi nào khác không?)

B: I think some people will live in eco-friendly homes. 

(Tôi nghĩ một số người sẽ sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường.)

A: Oh, it’s exciting. 

(Ồ, thật thú vị.)


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.