Practice – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Practice – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại.)

Mary: What are you going to do for your vacation?

(Bạn dự định làm gì cho kì nghỉ?)

Tom: I'm going to visit the Sydney Opera House.

(Tôi định tham quan nhà hát Opera Sydney.)

Mary: What else will you do?

(Bạn sẽ làm gì nữa?)

Tom: If I have time, I'll visit the Sydney Harbor Bridge.

(Nếu có thời gian, tôi sẽ tham quan cầu cảng Sydney.)

Mary: What will you do if the weather's cold?

(Bạn sẽ làm gì nếu thời tiết lạnh?)

Tom: If the weather's cold, I'll visit the Australian Museum

(Nếu thời tiết lạnh, tôi sẽ tham quan bảo tàng Australian.)

- Milan Catheral / Statue of Liberty

(Nhà thờ lớn Milan/ Tượng nữ thần tự do)

- Branca Tower/ Central Park

(tháp Branca / công viên trung tâm)

- go to an ice cream store / watch a Broadway play

(đi đến quán kem / xem vở kịch Broadway)

b

Video hướng dẫn giải

b. Practice with your own idea.

(Thực hành với ý tưởng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: What are you going to do for your vacation?

(Bạn định làm gì cho kỳ nghỉ của mình?)

B: I’ll going to visit the Statue of Liberty.

(Tôi sẽ đi tham quan Tượng Nữ thần Tự do.)

A: What else will you do?

(Bạn sẽ làm gì khác?)

B: If I have time, I will go to Branca Tower.

(Nếu có thời gian, tôi sẽ đến Tháp Branca.)

A: What will you do if the weather’s hot?

(Bạn sẽ làm gì nếu thời tiết nóng?)

B: If the weather’s hot, I’ll go to an ice cream store.

(Nếu thời tiết nóng, tôi sẽ đi đến một cửa hàng kem.)


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.