Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 9: Houses in the future

New Words – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết New Words – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Fill in the blank. Listen and repeat

(Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại)


Phương pháp giải:

Gravity: trọng lực

Lock: khóa

Float: bay lơ lửng

Spacesuit: bộ đồ không gian

The Moon: mặt trăng

Astronaut: phi hành gia

Space station: trạm không gian

The Earth: Trái Đất

Lời giải chi tiết:

1. Gravity

2. Spacesuit

3. Float

4. Lock

5. Astronaut

6. The Earth

7. The Moon

8. Space station

b

b. Would you like to visit space station? Why/Why not?

(Bạn có thích đến thăm trạm không gian không? Tại sao/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

- Yes, I’d like to visit space station because I am so curious about environment outside the Earth.

- No, I wouldn’t like to visit space station because it is so dangerous and I am afraid of height.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 3 - Unit 9: Houses in the future