Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 10: Cities around the world

New Words – Lesson 3 – Unit 10. Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết New Words – Lesson 3 – Unit 10. Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Fill in the blank. Listen and repeat

(Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại)Phương pháp giải:

- Polluted: ô nhiễm

- Clean: sạch sẽ

- Populated: đông đúc

- Expensive: đắt

- Cheap: rẻ

- Emperature: nhiệt độ

Lời giải chi tiết:

1. Clean

2. Populated

3. Cheap

4. Temperature

5. Expensive

6. Polluted

b

b. Use the word in task a to talk about a place you know.

(Dùng những gì trong bảng để nói về nơi bạn biết)

Lời giải chi tiết:

Ha Noi city is so polluted and populated.

My village is very cheap and clean

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu