Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 2 - Unit 8: The World around Us

New Words - Lesson 2 - Unit 8. The World around Us - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần New Words – Lesson 2 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Fill in the blank. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)


sleeping bag           flashlight           bottled water        tent                battery              pillow                towel

 

Lời giải chi tiết:

1. battery (pin)

2. bottled water (nước uống đóng chai)

3. flashlight (đèn pin)

4. pillow (cái gối)

5. towel (cái khăn)

6. sleeping bag (túi ngủ)

7. tent (cái lều)

b

b. What do you use these things for? Ask and answer.

(Bạn sử dụng những đồ vật này để làm gì? Hỏi và trả lời.)

- What do you use a flashlight for?

(Bạn sử dụng đèn pin để làm gì?)

- To see when it's dark.

(Để nhìn khi trời tối.)

Lời giải chi tiết:

- What do you use a pillow for? - To put my head on when I sleep.

(Bạn dùng gối để làm gì? - Để gối đầu khi ngủ.)

- What do you use a tent for? - To protect me from sunlight or rain when going camping.

(Bạn dùng lều để làm gì? - Để bảo vệ tôi khỏi ánh nắng mặt trời hoặc mưa khi đi cắm trại.)

- What do you use a sleeping bag? - To keep warm when I sleep.

(Bạn dùng túi ngủ để làm gì? - Để giữ ấm khi tôi ngủ.)

- What do you use a towel for? - To dry my body after taking a shower.

(Bạn dùng khăn để làm gì? - Để lau khô người sau khi tắm xong.)

- What do you use a bottled water for? - To ease my thirst.

(Bạn dùng nước đóng chai để làm gì? - Để làm dịu cơn khát của tôi.)

- What do you use a battery? - To provide energy for electric things.

(Bạn sử dụng pin để làm gì? - Để cung cấp năng lượng cho các vật mang điện.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 2 - Unit 8: The World around Us