New Words – Lesson 1 - Unit 9. Houses in the Future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần New Words – Lesson 1 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Fill in the blanks. Listen and repeat.

(Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại)


in a city                        underground                         under the sea                         on the sea


smart home                     mega city                   earthscraper                   eco-friendly home

5. ___________ - a very large city with more than ten million people living there

6. ___________ - a big apartment building under the ground

7. ___________ - a house with a computer to run it

8. ___________ - a house which is friendly to the environment

Phương pháp giải:

in the city: thành phố

underground: dưới lòng đất

under the sea: dưới biển

on the sea: trên biển

smart home: nhà thông minh

megacity: thành phố lớn

earthscraper: thành phố ngầm

eco-friendly home: nhà thân thiện với môi trường

Lời giải chi tiết:

1. under the sea 2. in the city 3. underground 4. on the sea
5. megacity 6. earthscraper 7. smart home 8. eco-friendly home

5. megacity - a very large city with more than ten million people living there

(siêu đô thị - một thành phố rất lớn với hơn mười triệu người sống ở đó)

6. earthscraper - a big apartment building under the ground

(thành phố ngầm - một tòa nhà chung cư lớn dưới mặt đất)

7. smart home - a house with a computer to run it

(ngôi nhà thông minh - ngôi nhà có máy tính để vận hành nó)

8. eco-friendly home - a house which is friendly to the environment

(ngôi nhà thân thiện với môi trường - một ngôi nhà thân thiện với môi trường)

b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss where the people below should live.

(Thảo luận xem những người dưới đây nên sống ở đâu.)

 

Mary - likes being close to stores, movie theaters, and schools

(Mary – thích sống gần cửa hàng, rạp chiếu phim, trường học)

David - loves using technology

(David – thích sử dụng công nghệ)

Jane - likes quiet places

(Jane – thích những nơi yên tĩnh)

I think Mary should live in a megacity.

(Tôi nghĩ Mary nên sống trong một siêu đô thị.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

I think David should live in a smart home.

(Tôi nghĩ David nên sống trong một ngôi nhà thông minh.)

I think Jane should live in a earthsrcaper.

(Tôi nghĩ Jane nên sống trong một thành phố ngầm.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.