Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 1 - Unit 10: Cities around the world

New Words – Lesson 1 – Unit 10. Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần New Words – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat

(Điền chữ cái vào ô trống. Nghe và lặp lại)


Phương pháp giải:

1. Statue: tượng

2. Museum: bảo tàng

3. Palace: Cung điện

4. Tower: Tháp

5. Opera house: Nhà hát lớn

6. Cathedral: Nhà thờ chính tòa

7. Bridge: cây cầu

8. Park: công viên

Lời giải chi tiết:

1 – A       

2 – E      

3 – C       

4 – B        

5 – F       

6 – D      

7 – H      

8 – G

b

b. Think of three famous landmarks in your country. Tell your partner about them.

(Nghĩ về 3 địa điểm nổi tiếng ở đất nước bạn. Hãy chia sẻ với bạn của mình) 

Phương pháp giải:

  • There is a Gold Bridge in Da Nang City.

  • There is an Opera Housr in Ha Noi City.

  • There is a famous palace called Reunification Palace in Ho Chi Minh City.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu