Listening – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Listening – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen to Major Tomkins, an astronaut, talking about life on a space station. What’s the question people ask him the most?

(Lắng nghe Major Tomkins, 1 phi hành gia, nói về cuộc sống ở một trạm không gian. Mọi người hỏi anh ấy câu hỏi nào nhiều nhất?)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Interviewer: Hello and welcome Science World! Our guest is Astronaut Major Tomkins. 

Major Tomkins: Hi

Interviewer: Today’s questions come from our social media page. Trang, a student from Viet Nam, asks: “What do you do in your free time?”

Major Tomkins: I like to look at the stars, the Moon and the Earth outside. They’re beautiful.

Interviewer: Lily, a student from USA, want to know how you sleep.

Major Tomkins: We use sleeping bags. We have to lock them to the wall because there’s no gravity in space.

Interviewer: Interesting. Next, Alex, a student from Russia asks: “How do you use toilet?”

Major Tomkins: You know, that’s a question I get asked the most. It is a big problem.

Tạm dịch bài nghe:

Phóng viên: Chào mừng đến với Thế giới Khoa học. Khách mời của chúng ta là Major Tomkins.

Major Tomkins: Xin chào

Phóng viên: Câu hỏi hôm nay các trang truyền thông của chúng tôi. Trang, một học sinh từ Việt Nam, hỏi “Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi?”

Major Tomkins: Tôi thích ngắm những ngôi sao, mặt trăng, Trái Đất. Chúng rất là đẹp.

Phóng viên: Lily, một học sinh đến từ Mỹ, muốn biết bạn ngủ như thế nào?

Major Tomkins: Chúng tôi sử dụng túi ngủ. Chúng tôi phải treo trên tường bởi vì nó không có trọng lực.

Phóng viên: Thật là thú vị. Tiếp theo, Alex, một học sinh đến từ Nga, hỏi bạn đi vệ sinh như thế nào?

Major Tomkins: Bạn biết đấy, đây là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất. Nó là một vấn đề lớn.

Lời giải chi tiết:

“How do use toilet?” is the question people ask him the most.

("Bạn sử dụng nhà vệ sinh như thế nào?" là câu hỏi nhiều người quan tâm nhất.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, nghe và điền vào chỗ trống.)


1. The first question was from a _________ from Viet Nam.

2. Major Tomkins says the stars, the Moon and the _________ look beautiful.

3. Lily is from _________.

4. Astronauts have to lock their sleeping bags to the wall because there’s no _________ in space.

Lời giải chi tiết:

1. student 2. Earth 3. USA 4. gravity

1. The first question was from a student from Viet Nam.

(Câu hỏi đầu tiên đến từ một học sinh Việt Nam.)

2. Major Tomkins says the stars, the Moon and the Earth look beautiful.

(Major Tomkins nói rằng những ngôi sao, mặt trăng, Trái Đất trông rất đẹp.)

3. Lily is from USA.

(Lily đến từ Mỹ.)

4. Astronauts have to lock their sleeping bags to the wall because there’s no gravity in space.

(Những phi hành gia phải treo túi ngủ trên tường bởi vì trong không gian không có trọng lực.)


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.