Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 3 - Unit 10: Cities around the world

Listening – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Listening – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer.

(Lắng nghe hai bạn học sinh nói về những thành phố và khoanh tròn vào đáp án đúng)


Lời giải chi tiết:

Kayla: Hey, John. Do you know what the most populated city in USA is? Can you guess?

John: Hmmm Los Angeles?

Kayla:It’s NewYork. In twenty nineteen, nearly nine million people lived there

John: That’s a lot. Is that in your magazine?

Kayla: Yes, it is. It’s an article comparing cities in the US

John: I guess our city is the smallest/ We only have five thousand people living there.

Kayla: No, that is Buford city in Wyoming. That only has only person.

John: That’s funny? What’s the most expensive city? Is it San Fransico?

Kayla: No, it isn’s. It’s New York

John: Why?

Kayla: Houses are expensive, travel, restaurants and other things, too

John: Wow, I’m glad to live here.

Kayla: Me too. I think our city is the best place to live

Tạm dịch bài nghe:

Kayla: Hey John. Bạn có biết thành phố nào đông dân nhất ở Mỹ không? Bạn có thể đoán không?

John: Los Angeles?

Kayla: Đó là New York. Có gần 9 triệu dân sống ở đây.

John: Nhiều ghê. Đó là cuốn tạp chí của bạn?

Kayla: Đúng vậy. Đó là một bài so sánh các thành phố ở Mỹ.

John: Tôi đoán thành phố chúng ta là nhỏ nhất. Chúng ta chỉ có 5 nghìn dân.

Kayla: Không đúng. Đó là thành phố Buford in Wyoming. Nó chỉ có 1 dân

John: Thật là thú vị.Thành phố nào là đắt nhất? San Fransico đúng không?

Kayla: Không, chính là New York.

John: Tại sao?

Kayla: Nhà cửa rất đẹp, cả du lịch, nhà hàng và mọi thứ khác cũng thế.

John: Wow, Tôi cảm thấy thật vui khi sống ở đây

Kayla: Tôi cũng thế, Tôi nghĩ thành phố mình là nơi tốt nhất để sống.

b

b. Listen and circle True or False

(Lắng nghe và chọn True hoặc False)


Lời giải chi tiết:

1. The most populated city in the US is Los Angeles                   False

(Thành phố đông nhất ở Mỹ là Los Angeles)

2. In 2019, , nearly nine million people lived in New York         True

(Vào năm 2019, có khoảng 9 triệu dân sống ở New York)

3. Buford city is the smallest city in the USA,                              True

(Thành phố Buford là thành phố nhỏ nhất ở Mỹ)

4. The most expensive city is San Fransico.                                  False

(Thành phố đắt nhắt là San Fransico)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu