Listening – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết Listening – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer.

(Lắng nghe hai bạn học sinh nói về những thành phố và khoanh tròn vào đáp án đúng.)


 

Kayla's project is about comparing... (Dự án của Kayla là về việc so sánh...)

 

a. cities in the USA. (các thành phố ở Mỹ.)

 

b. cities around the world. (các thành phố trên thê giới.)

 

C. countries. (các quốc gia.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Kayla: Hey, John. Do you know what the most populated city in USA is? Can you guess?

John: Hmmm Los Angeles?

Kayla: It’s NewYork. In twenty nineteen, nearly nine million people lived there.

John: That’s a lot. Is that in your magazine?

Kayla: Yes, it is. It’s an article comparing cities in the US.

John: I guess our city is the smallest/ We only have five thousand people living there.

Kayla: No, that is Buford city in Wyoming. That only has only one person.

John: That’s funny? What’s the most expensive city? Is it San Fransico?

Kayla: No, it isn’s. It’s New York.

John: Why?

Kayla: Houses are expensive, travel, restaurants and other things, too.

John: Wow, I’m glad to live here.

Kayla: Me too. I think our city is the best place to live.

Tạm dịch bài nghe:

Kayla: Hey John. Bạn có biết thành phố nào đông dân nhất ở Mỹ không? Bạn có thể đoán không?

John: Los Angeles?

Kayla: Đó là New York. Có gần 9 triệu dân sống ở đây.

John: Nhiều ghê. Đó là cuốn tạp chí của bạn à?

Kayla: Đúng vậy. Đó là một bài so sánh các thành phố ở Mỹ.

John: Tôi đoán thành phố chúng ta là nhỏ nhất. Chúng ta chỉ có 5 nghìn dân.

Kayla: Không đúng. Đó là thành phố Buford in Wyoming. Nó chỉ có 1 dân.

John: Thật là thú vị.Thành phố nào là đắt nhất? San Fransico đúng không?

Kayla: Không, chính là New York.

John: Tại sao?

Kayla: Nhà cửa rất đẹp, cả du lịch, nhà hàng và mọi thứ khác cũng thế.

John: Wow, tôi cảm thấy thật vui khi sống ở đây.

Kayla: Tôi cũng thế, tôi nghĩ thành phố mình là nơi tốt nhất để sống.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: a

Kayla's project is about comparing cities in the USA.

(Dự án của Kayla là về việc so sánh các thành phố ở Mỹ.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen and circle True or False.

(Lắng nghe và chọn True hoặc False.)


1. The most populated city in the US is Los Angeles. True/False
2. In 2019, nearly nine million people lived in New York. True/False
3. Buford city is the smallest city in the USA. True/False
4. The most expensive city is San Fransico.  True/False

Lời giải chi tiết:

1. False

The most populated city in the US is Los Angeles.                 

(Thành phố đông nhất ở Mỹ là Los Angeles.)

2. True

In 2019, nearly nine million people lived in New York.         

(Vào năm 2019, có khoảng 9 triệu dân sống ở New York.)

3. True

Buford city is the smallest city in the USA.                            

(Thành phố Buford là thành phố nhỏ nhất ở Mỹ.)

4. False

The most expensive city is San Fransico.                                  

(Thành phố đắt nhắt là San Fransico.)


Bình chọn:
4.7 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.