Listening – Lesson 1 - Unit 9. Houses in the Future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – Lesson 1 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen to a student talking to their propessor. Is the student exciting about houses in the future? Yes/ No

(Lắng nghe học sinh nói chuyện với giáo sư của mình. Họ có hào hứng với những ngôi nhà trong tương lai không? Có/ Không)


Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

John: Thanks for helping me with my project, Professor Rendall

Professor Rendall: You're welcome.

John: So, where do you think people will live in the future?

Professor Rendall: A lot of people will live in megacities. That's a city with over ten million people.

John: Megacities? Wow! What do you think their homes will be like?

Professor Rendall: Many people will live in smart homes.

John: Smart homes? Sorry, I don't understand.

Professor Rendall: Computers control lots of things in some homes. These are called "smart homes."

John: That's so cool! So will everyone live in megacities and smart homes?

Professor Rendall: No. Some people will live in eco-friendly homes in the country. That's where I'd like to live.

John: OK, and...

Tạm dịch:

John: Cảm ơn vì đã giúp tôi thực hiện dự án của mình, Giáo sư Rendall.

Giáo sư Rendall: Không có chi.

John: Vậy ngài nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu trong tương lai?

Giáo sư Rendall: Rất nhiều người sẽ sống trong các siêu đô thị. Đó là một thành phố với hơn mười triệu dân.

John: Siêu đô thị? Ồ! Ngài nghĩ ngôi nhà của họ sẽ như thế nào?

Giáo sư Rendall: Nhiều người sẽ sống trong những ngôi nhà thông minh.

John: Những ngôi nhà thông minh? Xin lỗi, tôi không hiểu.

Giáo sư Rendall: Máy tính điều khiển rất nhiều thứ trong một số ngôi nhà. Chúng được gọi là "ngôi nhà thông minh".

John: Thật là tuyệt! Vì vậy, tất cả mọi người sẽ sống trong các siêu đô thị và nhà thông minh?

Giáo sư Rendall: Không. Một số người sẽ sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường trong nước. Đó là nơi tôi muốn sống.

John: Vâng, và ...

Lời giải chi tiết:

Yes. 

(Học sinh này có thích thú về ngôi nhà trong tương lai.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and write “Yes” or “No”.

(Bây giờ, hãy nghe và điền “Có” hoặc “Không”.)


 

1. Many people will live in megacities.

(Nhiều người sẽ sống trong các siêu đô thị.)

____________

2. Many people will live in smart homes.

(Nhiều người sẽ sống trong những ngôi nhà thông minh.)

____________

3. Computers will control things in some homes.

(Máy tính sẽ điều khiển mọi thứ trong một số ngôi nhà.)

____________

4. Lots of people will live in the country.

(Rất nhiều người sẽ sống trong đất nước.)

____________

Lời giải chi tiết:

1. Yes 2. Yes 3. Yes 4. No

 

Conversation Skill

Video hướng dẫn giải

Showing you don't understand

(Thể hiện rằng em không hiểu)

To show you don't understand what you heard, say:

(Để thể hiện rằng em không hiểu những gì em đã nghe, hãy nói)

Sorry, I don't understand.

(Xin lỗi, tôi không hiểu.)

Sorry, what do you mean?

(Xin lỗi, ý bạn là sao?)

Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.