Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 1 - Unit 8: The World around Us

Listening - Lesson 1 - Unit 8. The World around Us - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – Lesson 1 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen to three people talking about where to go on vacation. Tick the place where they decide to go.

(Lắng nghe 3 người nói chuyện về nơi họ đi trong kì nghỉ. Đánh dấu vào địa điểm họ quyết định đi.)

 

Black Hawk Cave

 

Blue River Canyon

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Dad: OK, kids, summer holidays start next week. Let's go on a trip somewhere.

Jenny: Yeah! Where should we go?

Pete: We should go to Black Hawk Cave.

Jenny: A cave? What can we do there?

Pete: We can go rock climbing and hiking!

Jenny: How long does it take to get there?

Dad: Hmm...It's four hours by bus.

Jenny: Sorry, did you say four hours?

Dad: Yes.

Jenny: But that's so far! We should go to Blue River Canyon. It's only two hours by train. We can go kayaking!

Pete: Oh yeah! I love kayaking! Where can we stay?

Jenny: We can stay at a campsite.

Dad: OK, so where should we go?

Pete: Blue River Canyon!

Jenny: Yeah!

Dad: OK!

Tạm dịch bài nghe:

Bố: Được rồi, các con, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu vào tuần sau. Hãy đi đâu đó nào.

Jenny: Vâng! Chúng ta nên đi đâu ạ?

Pete: Chúng ta nên đến Hang Black Hawk.

Jenny: Một hang động á? Chúng ta có thể làm gì ở đó?

Pete: Chúng ta có thể leo núi và đi bộ đường dài!

Jenny: Mất bao lâu để đến đó?

Bố: Hmm ... Đi xe buýt mất 4 giờ.

Jenny: Xin lỗi, bố bảo 4 giờ ạ?

Bố: Ừm.

Jenny: Nhưng, nó xa quá! Chúng ta nên đến Hẻm núi Blue River. Nó chỉ mất hai giờ đi tàu. Chúng ta có thể chèo thuyền kayak!

Pete: À đúng rồi! Anh thích chèo thuyền kayak! Chúng ta có thể ở đâu nhỉ?

Jenny: Chúng ta có thể ở một khu cắm trại.

Bố: Ừm, vậy chúng ta nên đi đâu?

Pete: Hẻm núi Blue River ạ!

Jenny: Vâng!

Bố: Được rồi!

Lời giải chi tiết:

 

Black Hawk Cave

 

Blue River Canyon

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and fill the blank.

(Bây giờ hãy nghe và điền vào ô trống.)


 

 

Black Hawl Cave

Blue River Canyon

Activities

___________________

___________________

Travel Time

___________________

two hours by train

Places to stay

hotel

___________________


Lời giải chi tiết:

 

Black Hawl Cave

(Hang diều hâu đen)

Blue River Canyon

(Hẻm núi sông lam)

Activities

(Hoạt động)

rock climbing, hiking

(leo đá, đi bộ đường dài)

kayaking

(đi thuyền kayak)

Travel Time

(Thời gian di chuyển)

four hours by bus

(4 tiếng bằng xe buýt)

two hours by train

(2 tiếng bằng tàu hỏa)

Places to stay

(Nơi ở)

hotel

(khách sạn)

campsite

(khu cắm trại)

Loigiaihay.com

c

Conversation Skills

Asking for confirmation 

To confirmation you understood everything. say:

     Sorry, did you say ...?

     Sorry, was that...?

Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Yêu cầu xác nhận một cái gì đó 

Để xác nhận bạn đã hiểu mọi thứ. Bạn sẽ nói :

     Xin lỗi, bạn đã nói ...?

     Xin lỗi, đó là ...?

Lời giải chi tiết:

Sorry, could you repeat that?

Sorry, could you say that again?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 1 - Unit 8: The World around Us