C. Hoạt động ứng dụng - Bài 93 : Thời gian


Giải Bài 93 : Thời gian phần hoạt động ứng dụng trang 89 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Em hỏi các bạn trong tổ quãng đường từ nhà đến trường, vận tốc đi rồi tính thời gian đi từ nhà đến trường của mỗi bạn và điền vào bảng theo mẫu sau :

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

\(t = s : v\)

Lời giải chi tiết

Ví dụ :

Quãng đường từ nhà bạn Thu đến trường dài 6km; bạn đi xe máy với vận tốc 30 km/giờ.

   Vậy thời gian bạn Thu đi từ nhà đến trường là : 

                      6 : 30 = 0,2 (giờ)

                      0,2 giờ = 12 phút

Quãng đường từ nhà bạn An đến trường dài 700m; bạn đi bộ với vận tốc 50 m/phút.

   Vậy thời gian bạn An đi từ nhà đến trường là :

                     700 : 50 = 14 (phút)

Quãng đường từ nhà bạn Mai đến trường dài 4km; bạn đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ.

   Vậy thời gian bạn Mai đi từ nhà đến trường là :

                     4 : 12 = \(\dfrac{1}{3}\) (giờ)

                     \(\dfrac{1}{3}\) giờ = 20 phút

Quãng đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài 9km; bạn đi xe máy với vận tốc 36km/giờ.

   Vậy thời gian bạn Thu đi từ nhà đến trường là :

                     9 : 36 = 0,25 giờ

                     0,25 giờ = 15 phút

Vậy ta có bảng kết quả như sau : 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí