A. Hoạt động thực hành - Bài 94 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 94 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 90 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tiếp vào chỗ chấm trong nhận xét dưới đây cho thích hợp :

Nhận xét:

Gọi quãng đường là \(s\), vận tốc là \(v\) và thời gian là \(t\).

Ta có :

Muốn tìm vận tốc, ta lấy ........ chia cho thời gian :

\(v = s : ......\)

Muốn tìm quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với ........ :

\(s = .........\)

Muốn tìm thời gian, ta lấy ...... chia cho ...... :

\(t = ........\)

Phương pháp giải:

Xem lại các quy tắc tính vận tốc, quãng đường, thời gian rồi hoàn thành bài tập trên.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

Gọi quãng đường là \(s\), vận tốc là \(v\) và thời gian là \(t\).

Ta có:

Muốn tìm vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian :

\(v = s : t\)

Muốn tìm quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với thời gian :

\(s = v \times t\)

Muốn tìm thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc :

\(t = s : v\)

Câu 2

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

\(v = s:t\)  ;       \(s=v \times t\)  ;          \(t = s:v\),

trong đó, quãng đường là \(s\), vận tốc là \(v\) và thời gian là \(t\).

Lời giải chi tiết:

+) Cột thứ ba : 

     t = s : v = 33 : 15 = 2,2 (giờ)

+) Cột thứ tư :

     s = v × t = 62 × 15 = 930 (m)

+) Cột thứ năm :

    t = s : v = 550 : 5,5 = 100 (giây)

+) Cột thứ sáu : Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

    v = s : t = 1625 : 2,5 = 650 (km/giờ)

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Câu 3

Con ong bay với vận tốc 2,5 m/giây. Hỏi với vận tốc đó, con ong bay được quãng đường 180m hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải:

Muốn tìm thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc :

\(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Con ong bay được quãng đường 180m hết số thời gian là :

               180 : 2,5 = 72 (giây)

               72 giây = 1 phút 12 giây

                             Đáp số: 1 phút 12 giây.

Câu 4

Một xe máy đi một đoạn đường dài 1875m hết 3 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1875m sang số đo có đơn vị là km.

- Đổi 3 phút sang số đo có đơn vị là giờ.

- Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 1875 m = 1,875 km ;  3 phút = 0,05 giờ.

Vận tốc của xe máy là :

            1,875 : 0,05 = 37,5 (km/giờ)

                          Đáp số: 37,5 km/giờ.

Câu 5

Một tàu hỏa đi với vận tốc 43,5 km/giờ. Tính quãng đường tàu hỏa đi được trong 1 giờ 24 phút ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1 giờ 24 phút sang số đo có đơn vị là giờ.

- Muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ.

Quãng đường tàu hỏa đi được trong 1 giờ 24 phút là :

              43,5 × 1,4 = 60,9 (km)

                             Đáp số : 60,9km.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 56 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.