B. Hoạt động thực hành - Bài 93 : Thời gian


Giải Bài 93 : Thời gian phần hoạt động thực hành trang 88, 89 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

\(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

+) Cột thứ ba :

Thời gian là :               45 : 15 = 3 (giây)

+) Cột thứ tư:

Thời gian là :           108,5 : 62 = 1,75 (giờ)

+) Cột thứ năm :

Thời gian là :           162 : 36 = 4,5 (phút)

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Câu 2

Vận tốc bay của một con chim ưng là 90km/giờ. Tính thời gian để chim ưng bay được quãng đường 45km.

Phương pháp giải:

Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

\(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Thời gian bay của con chim ưng là :

45 : 90 = 0,5 (giờ)

                Đáp số: 0,5 giờ.

Câu 3

Một con ốc sên bò với vận tốc 15cm/phút. Hỏi con ốc sên bò được quãng đường 1,2m trong thời gian bao lâu ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1,2m sang số đo có đơn vị là cm.

- Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

\(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1,2m = 120cm.

Thời gian con ốc sên bò được 1,2 m là :

120 : 15 = 8 (phút)

                 Đáp số: 8 phút.

Câu 4

Một máy bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ nếu nó khởi hành lúc 8 giờ ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thời gian bay của máy bay ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Tìm thời gian lúc máy bay đến nơi ta lấy thời gian lúc máy bay khởi hành cộng với thời gian bay của máy bay.

Lời giải chi tiết:

Thời gian máy bay bay được quãng đường 2150 km là :

            2150 : 860 = 2,5 (giờ)

            2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Nếu máy bay khởi hành lúc 8 giờ thì máy bay đến nơi lúc :

      8 giờ + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút

                         Đáp số: 10 giờ 30 phút.

Câu 5

Một con cá heo bơi với vận tốc 900 m/phút. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 81km hết bao nhiêu giờ ?

Phương pháp giải:

- Đổi 81km sang số đo có đơn vị là m.

- Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

\(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Đổi 81km = 81000m

Thời gian con cá heo bơi được 81km hay 81000m là :

81000 : 900 = 90 phút

90 phút = 1,5 giờ

                           Đáp số: 1,5 giờ.

   Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 66 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí