B. Hoạt động thực hành - Bài 96 : Bài toán về chuyển động cùng chiều


Giải Bài 96 : Bài toán về chuyển động cùng chiều phần hoạt động thực hành trang 95 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/giờ. Sau 2 giờ, một xe máy cùng đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

Phương pháp giải:

- Tính khoảng cách giữa hai xe khi xe máy bắt đầu xuất phát, tức là quãng đường xe đạp đi được trong 2 giờ.

- Tính số ki-lô-mét mà xe máy gần xe đạp sau mỗi giờ.

- Tính thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp ta lấy khoảng cách giữa hai xe khi xe máy bắt đầu xuất phát chia cho số ki-lô-mét mà xe máy gần xe đạp sau mỗi giờ.

Lời giải chi tiết:

Sau 2 giờ, xe đạp đi được số quãng đường là:

                    15 × 2 = 30 (km)

Sau mỗi giờ, xe máy gần xe đạp số km là:

                    40 – 15 = 25 (km)

Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

                    30 : 25 = 1,2 (giờ)

                    1,2 giờ = 1 giờ 12 phút

                               Đáp số: 1 giờ 12 phút.

Câu 2

Một người đi xe máy từ A đến B lúc 8 giờ với vận tốc 32km/ giờ. Đến 9 giờ 30 phút, một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 56k/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

- Tính thời gian xe máy đi trước ô tô : 9 giờ 30 phút – 8 giờ = 1 giờ 30 phút.

- Tính khoảng cách giữa hai xe khi ô tô bắt đầu xuất phát, tức là quãng đường xe máy đi được trong 1 giờ 30 phút.

- Tính số ki-lô-mét mà ô tô gần xe máy sau mỗi giờ.

- Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy ta lấy khoảng cách giữa hai xe khi ô tô bắt đầu xuất phát chia cho số ki-lô-mét mà ô tô gần xe máy sau mỗi giờ.

- Tìm thời gian lúc ô tô đuổi kịp xe máy ta lấy thời gian lúc ô tô xuất phát cộng với thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

Lời giải chi tiết:

Thời gian xe máy đi trước ô tô là :

       9 giờ 30 phút – 8 giờ = 1 giờ 30 phút 

       1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Sau 1,5 giờ, xe máy đi được quãng đường là :

                32 × 1,5 = 48 (km)

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy là :

                56 – 32 = 24 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là :

                48 : 24 = 2 (giờ)

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc :

     9 giờ 30 phút + 2 giờ = 11 giờ 30 phút

                           Đáp số: 11 giờ 30 phút.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 64 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí