Grammar – Lesson 1 - Unit 9. Houses in the Future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Grammar – Lesson 1 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Boy: Where do you think people will live in the future?

(Bạn nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu trong tương lai?)

Girl: I think a lot of people will live in cities under the sea.

(Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ sống ở các thành phố dưới biển.)

Boy: What do you think homes will be like?

(Bạn nghĩ những ngôi nhà sẽ như thế nào?)

Girl: I think many people will live in smart homes.

(Tôi nghĩ nhiều người sẽ sống trong những ngôi nhà thông minh.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Write sentences in Future Simple using the prompts.

(Viết những câu dưới đây sử dụng những từ gợi ý.)

1. you/think/lots/people/live/smart homes?

=> Do you think lots of people will live in smart homes?

(Bạn có nghĩ rằng sẽ có nhiều người sống trong ngôi nhà thông minh không?)

2. what/you think homes/be like?

3. I think/lot of/people/live/megacities.

4. you/think/people/live/earthscrapers?

5. I think/some people live in eco-friendly homes.

6. where/you/think/people/live?

Lời giải chi tiết:

2. What do you think homes will be like?

(Bạn nghĩ những ngôi nhà sẽ như thế nào?)

3. I think a lot of people will live in megacities.

(Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ sống trong các siêu đô thị.)

4. Do you think people will live in earthscraper?

(Bạn có nghĩ rằng mọi người sẽ sống trong thành phố ngầm?)

5. I think some people will live in eco-friendly homes.

(Tôi nghĩ một số người sẽ sống trong những ngôi nhà thân thiện với môi trường.)

6. Where do you think people will live?

(Bạn nghĩ mọi người sẽ sống ở đâu?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Write sentences using the survey notes.

(Viết những câu sử dụng những ghi chú khảo sát dưới đây.)

1. I think some people will live in earthscrapers.

(Tôi nghĩ một số người sẽ sống trong các thành phố ngầm.)

2. Max thinks __________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

Survey notes:

Me: some/earthscrapers

Max: a few/smart homes

Jess: a lot/under the sea

Mom and Dad: many/megacities

Grandpa: lots of/in the country

 

Lời giải chi tiết:

2. Max thinks a few people wil live in smart homes.

(Max nghĩ rằng một vài người sẽ sống trong ngôi nhà thông minh.)

3. Jess thinks a lot of people will live under the sea.

(Jess nghĩ rằng rất nhiều người sẽ sống dưới biển.)

4. My Mom and Dad think many people will live in megacities.

(Bố mẹ tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ sống trong các siêu đô thị.)

5. My Granpa thinks lots of people will live in the country.

(Ông của tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ sống trong nước.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Now, practice saying the sentences with your partner.

(Bây giờ, hãy thực hành những câu trên với bạn của mình.)

Lời giải chi tiết:

1. I think some people will live in earthscrapers. 

2. Max thinks a few people wil live in smart homes. 

3. Jess thinks a lot of people will live under the sea. 

4. My Mom and Dad think many people will live in megacities. 

5. My Granpa thinks lots of people will live in the country. 


Bình chọn:
4.8 trên 50 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.