Giải câu 1 trang 82 SBT địa 6 - Phần 2B


Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2B, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Đá mẹ khác nhau không những hình thành những loại đất khác nhau, mà trong cùng một thời gian (cùng một quá trình) như nhau cũng sẽ tạo nên những lớp đất dày mỏng khác nhau.

A. Đúng                           B. Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nhân tố ảnh hưởng đến đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Đá mẹ khác nhau không những hình thành những loại đất khác nhau, mà trong cùng một thời gian (cùng một quá trình) như nhau cũng sẽ tạo nên những lớp đất dày mỏng khác nhau - Đúng

Chọn: Đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí