Bài 24: Biển và đại dương

Bình chọn:
4.7 trên 68 phiếu
Câu 1 trang 75 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 75 sách bài tập Địa lí 6, Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%0, hãy cho biết:

Xem lời giải

Câu 2 trang 75 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 75 sách bài tập Địa lí 6, Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng: sóng, dòng biển, thủy triều, sóng thần

Xem lời giải

Câu 3 trang 76 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SBT địa 6 - Phần 2A

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2A, Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo so với độ muối nước biển ở khu vực chí tuyến nơi nào cao hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai

Xem lời giải

Câu 2 trang 78 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 78 sách bài tập Địa lí 6, Vì sao ở Biển Chết người không biết bơi vẫn có thể nằm trên mặt nước đọc báo mà không bị chìm?

Xem lời giải

Câu 3 trang 78 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 78 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3

Xem lời giải

Câu 1 trang 78 SBT địa 6 - Bài 24

Giải câu 1 trang 78 sách bài tập Địa lí 6 - Bài 24, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất