Bài 23: Sông và hồ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 71 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:

Xem lời giải

Câu 2 trang 72 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo:

Xem lời giải

Câu 1 trang 73 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 73 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 73 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Vẽ sơ đồ một hệ thống sông với đầy đủ các bộ phận của nó và ghi rõ: phụ lưu, chi lưu, sông chính, cửa sông vào ô dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 SBT địa 6 - Phần 2B

Giải câu 1.b trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Phần 2B, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 SBT địa 6 - Phần 2A

Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 - Phần 2A, Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sông

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất