Giải câu 1 trang 71 SBT địa 6


Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:

Đề bài

Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:

a) Trên bản đồ có bao nhiêu lưu vực sông. Bao nhiêu hệ thống sông.

b) Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính.

c) Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là đường gì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

a) Trên bản đồ có 1 lưu vực sông và 3 hệ thống sông.

b) Những nhánh sông nhỏ được gọi là phụ lưu và chi lưu.

Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính: phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính; Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính.

c) Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là sông chính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải câu 2 trang 72 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 6, Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo:

  • Giải câu 3 trang 73 SBT địa 6

    Giải câu 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 6, Vẽ sơ đồ một hệ thống sông với đầy đủ các bộ phận của nó và ghi rõ: phụ lưu, chi lưu, sông chính, cửa sông vào ô dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí