Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Câu 1 trang 20 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 20 SBT địa 6, Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy: - Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng. - Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Xem lời giải

Câu 2 trang 20 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 21 SBT địa 6, Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên: - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm. - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường. - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 21 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 21 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình? a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe. b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen. c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo. d) Hai ý b và c.

Xem lời giải

Câu 3 trang 21 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 21 SBT địa 6, Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

Xem lời giải

Câu 4 trang 21 SBT địa 6

Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6, Hãy cho biết : - Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào. - Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Xem lời giải

Câu 1 trang 22 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6, Dựa vào bảng chú giải (hình 5.1) hãy cho biết: - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu hình học? - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu chữ? - Những đối tượng địa lí nào được biểu hiện bằng dạng kí hiệu tượng hình?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 22 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình. - Đúng - Sai

Xem lời giải

Câu 2 trang 22 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 22 SBT địa 6, Dựa vào bản đồ hình 8 trang 13 SGK, hãy cho biết ở bản đồ có những dạng kí hiệu gì; được bản đồ biểu hiện các loại đối tượng nào?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 22 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 22 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải. - Đúng - Sai

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 23 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây : a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình. b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích. c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học. d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất