Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6


Giải câu 1 trang 22 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình. - Đúng - Sai

Đề bài

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình.

- Đúng

- Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các loại kí hiệu bản đồ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình - Sai.

Chọn: Sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải câu 2 trang 23 SBT địa 6

    Giải câu 2 trang 23 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây : a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình. b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích. c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học. d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí