Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Câu 1 trang 4 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 4 SBT địa 6, Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh, kể tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Xem lời giải

Câu 2 trang 5 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 5 SBT địa 6, Dựa vào hình 1-2, hãy cho biết: Vì sao ban đầu chỉ nhìn thấy một phần cánh buồm, sau đó thấy toàn bộ cánh buồm và cuối cùng là thấy được cả thân con thuyền.

Xem lời giải

Câu 3 trang 5 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 5 SBT địa 6, Dựa vào hình 1-3, hãy cho biết: Vì sao ta thấy đường chân trời khác nhau phụ thuộc vào chỗ đứng nhìn cao hay thấp.

Xem lời giải

Câu 4 trang 6 SBT địa 6

Giải câu 4 trang 6 SBT địa 6, Dựa vào các hình vẽ 1-4 và 1-5, hãy cho biết: - Các nửa vòng tròn chạy dọc nối liền 2 cực là đường gì? - Đường kinh tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Đi qua thành phố nào? - Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 7 SBT địa 6

Giải câu 5 trang 7 SBT địa 6, Dựa vào các hình 1-6 và 1-7, hãy cho biết: - Các vòng tròn chạy ngang nhỏ dần về 2 cực là đường gì. - Vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu. Chiều dài của vĩ tuyến gốc so với các vĩ tuyến khác như thế nào? - Vĩ tuyến gốc còn có tên gọi là gì.

Xem lời giải

Câu 6 trang 7 SBT địa 6

Giải câu 6 trang 7 SBT địa 6,- Những đường kinh tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và bán cầu Tây. - Vĩ tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Xem lời giải

Câu 1 trang 8 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 8 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai. Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến a) đi qua đài thiên văn Grin-uýt. b) đi qua ngoại ô thành phố Luân Đôn. c) đối diện với kinh tuyến 180°. d) đi qua thủ đô Pa-ri.

Xem lời giải

Câu 2 trang 8 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 8 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là sai. Vĩ tuyến gốc là a) vòng tròn chia quả Địa Cầu thành hai nửa cầu Bắc và Nam b) vòng tròn chia quả Địa Cầu thành nửa cầu Đông và nửa cầu Tây. c) vòng tròn chạy ngang được ghi số độ là 0°. d) vòng tròn chạy ngang có tên gọi là đường Xích đạo.

Xem lời giải

Câu 3 trang 8 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 8 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng. Các đường vĩ tuyến trên quả Địa Cầu là a) các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau. b) các đường vòng tròn chạy dọc có độ dài bằng nhau. c) các đường vòng tròn chạy ngang có độ dài nhỏ dần từ Xích đạo về hai cực. d) các đường vòng tròn nối cực Bắc với cực Nam.

Xem lời giải

Câu 1 trang 9 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 9 SBT địa 6, Hãy cho biết: - Các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không. - Ngôi sao lớn tự phát ra ánh sáng được gọi là gì. - Theo đúng nghĩa khoa học, một số hành tinh được gọi là sao có đúng không. Vì sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 9 SBT địa 6, Hãy nhận xét và giải thích bảng thống kê sau:

Xem chi tiết

Câu 3 trang 9 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 9 SBT địa 6, Hãy cho biết đường kinh tuyến khác đường vĩ tuyến như thế nào?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 10 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 10 SBT địa 6, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai. a) Trái Đất có dạng hình tròn. Đúng Sai b) Đường kinh tuyến là một vòng tròn chạy qua 2 cực Bắc và Nam. Đúng Sai

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 10 SBT địa 6, Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai Vĩ tuyến là: a)những vòng tròn chạy ngang vuông góc với các đường kinh tuyến. b)những vòng tròn chạy ngang gần bằng nhau, trong đó có đường Xích đạo là vòng tròn lớn nhất. c)những vòng tròn nhỏ dần khi càng xa Xích đạo và về tới hai cực chỉ còn là hai điểm (chấm). d)những vòng tròn chạy ngang có độ dài bằng nhau.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất